vineri, 8 mai 2015

AM AFLAT CĂ AM SM. CE FAC EU DE-ACUM ÎNCOLO? (I)

Am poate cea mai urâtă veste pentru tine.
Din momentul asta, realizezi că doar tu poţi să alegi pentru tine, cu cunoştiinţele pe care le ai. Şi că dacă nu iei alegerea corectă, vei plăti în viitor cu sănătatea. Timpul nu se poate da înapoi, cicatricile nu dispar.
Eşti major(ă) şi doar tu poţi decide ce faci: spui familiei, spui prietenilor, apropiaţilor, colegilor de muncă, şefilor etc.
http://www.imliasi.ro/003_legislatie-confidentialitate.pdf

Legal, decizia de a le spune îţi aparţine. Cadrele medicale cu care te-ai întâlnit nu au voie (secret medical) să le dezvăluie afecţiunea ta rudelor apropiate (fie că e mama, tata, soţ/soţie, fraţi, bunici etc.). Dacă ai nişte analize extraordinare pe care vor să le prezinte la simpozioane şi conferinţe, îţi vor acoperi numele şi alte date de identificare precum CNPul.

ART. 2 (Ordonanţa 137/2000)
(1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de [...] handicap, boala cronica necontagioasa, [...] precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Art. 5 (Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii actualizat prin Legea 12/2015, Publicata in Monitorul Oficial, nr. 52 din 22 ianuarie 2015)
(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2) , care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2) , dar care produc efectele unei discriminări directe.


Pentru că orice diagnostic medical poate reprezenta un motiv de discriminare la orice nivel, oriunde, e bine să gândeşti de mai multe ori înainte de a recunoaşte public că ai o boală incurabilă.

Un comentariu:

  1. cand am cerut si eu o avansare , mi s-a spus ca persoanele cu handicap nu pot fi avansate

    RăspundețiȘtergere